Praktijk Berdine
Reflexintegratie & meer

Visuele screening

FIXATIE DISPARATIE (FD) & WAZIG ZIEN
Als je ergens naar kijkt moeten beide ogen naar hetzelfde punt kijken. Wanneer dit niet goed gebeurt, fixeer je (kijken) disparaat (niet goed). De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen niet tot één enkel beeld versmelten, waardoor het zien onduidelijk wordt. Dit kan wazig zicht en/of onrustig gedrag veroorzaken. Om een indruk te geven hoe iemand met fixatie disparatie teksten ervaart, wordt aan de hand van de onderstaande plaatjes inzicht gegeven. In het beeld van het rechterplaatje dansen de letters letterlijk de samba, vooral bij vermoeidheid.                              

Het is zeer aannemelijk om te veronderstellen dat een FD-er tijdens een dyslexieonderzoek ten onrechte als dyslectisch zal worden beschouwd.






Fixatie Disparatie signaleren
Onjuiste samenwerking van de ogen kan worden gesignaleerd bij iemand met de volgende kenmerken:

Klachten

 • Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning
 • Hoofdpijn met name boven de wenkbrauwen
 • Branderige ogen
 • Nekklachten
 • Droge ogen
 • Lusteloosheid

Klachten met sporten of lichamelijke opvoeding

 • Balans en evenwicht is verstoord
 • Oog-handcoördinatie klopt niet
 • Tijdens de balsport kan men niet goed timen en/of inschatten op welke plek in de ruimte een bal aankomt

Klachten tijdens lessen in het onderwijs

 • Slordig handschrift
 • Vinger gebruiken tijdens het lezen
 • Bij het hardop lezen klink het hakkelig
 • Slecht begrijpend lezen (hoe langer de zinslengte hoe moeilijker)
 • Op een blanco vel schrijft men niet horizontaal
 • De spaties tussen de geschreven woorden zijn onregelmatig
 • Het kijken naar een beeldscherm gaat hoofdpijn opleveren
 • Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie dimensionale lichamen op een plat vlak
 • Hoofd niet rechthouden tijdens de studie, een bal niet zien aankomen of uit een andere hoek dan de werkelijkheid

 









Handschrift kind groep 4:









Onderzoek
Soms zijn de ogen van uw kind al bij een opticiën en/of oogarts getest en is er niets bijzonders ontdekt. Bij een dergelijke oogmeting wordt onderzocht of de ogen scherp kunnen zien en of de ogen gezond zijn. Zo’n onderzoek vooraf is belangrijk om bepaalde zaken uit te kunnen sluiten. Een standaardoogmeting kunt u bij een opticiën laten verrichten.
Echter zal ook gekeken moeten worden naar de kwaliteit van de samenwerking van de ogen en of de verwerking van de visuele informatie goed verloopt.
Tijdens een visuele screening kan ik constateren of de ogen wel of niet goed met elkaar samenwerken. Daarnaast kan ik bepalen hoe de visuele informatieverwerking verloopt. Dat doe ik met behulp van de volgende screeningsinstrumenten:
• Bioptor-test
• Oogoefeningen
• Enkele testvragen